Fællesspisning og generalforsamling i Haastrup Forsamlingshus

Date

25 mar 2022

Time

18:00
Beskrivelse

Generalforsamling i Haastrup Forsamlingshus

Hvordan er det gået forsamlingshuset efter to år med corona og nedlukninger? Hvordan udvikler vi aktiviteter og samarbejder i byen? Og hvordan sikrer vi bygningerne? Kom og få indsigt og indflydelse.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Haastrup Forsamlingshus den 25. marts 2022 kl. 19.30. Der er fællesspisning kl. 18.00. Begge dele foregår i forsamlingshuset.

 

Dagsorden er:

1      Valg af dirigent

2      Valg af referent

3      Formandens/bestyrelsens beretning

4      Forelæggelse af det reviderede regnskab

5      Fastsættelse af kontingent

6      Indkomne forslag

7      Valg til bestyrelsen

  • På valg: Anstina Krogh, Børge Larsen og Klaus Majgaard
  • To suppleanter

8      Valg til revisorer

9      Eventuelt

Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer, der senest 1 ugedag før generalforsamlingen har betalt kontingent for det regnskabsår generalforsamlingen vedrører. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Man bliver afkrydset ved fremmødet og få udleveret en ”stemmeseddel”, der udleveres 1 stemmeseddel pr. husstand. Alle kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlige hilsner

Bestyrelsen


Hvor?
Hvem?
Del?
Starter om

The event is finished.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *