Natur & Seværdigheder

Siden opdateres løbende, mere flere seværdigheder og sæson billeder. Skulle du have nogle ønsker, er du velkommen til at KONTAKTE os dine med forslag.

ØHAVSTIEN

På sydfyn findes Øhavsstien, der, med sin strækning på 220 km., er en af Danmarks længste vandreruter. En del af denne sti kan opleves ved Haastrup. Fra herregården Steensgård syd for Haastrup til herregården Østrupgård øst for landsbyen byder ruten på en vekslende naturoplevelse gennem skov, forbi sø og over åbne marker. Undervejs er der mulighed for at tage en afstikker til Trebjerg, som er Fyns tredje højeste punkt.

Trebjerg
Gården

DRONNINGENS UDSIGT

I 1977 gæstede Dronning Margrethe og Prins Henrik Faaborg. De besøgte også Østrupgaard, en herregård som blev nævnt første gang i 1425, beliggende i Haastrup Sogn. På vejen tilbage derfra kørte de forbi ”opgangen” til Trebjerg, og der gjorde man holdt for at nyde udsigten. Dronningen opfordrede amtmanden til, at man skulle lave en plads lige netop der, så folk kunne tage derop og spise deres frokost og nyde udsigten. I 1979 købte Amtet så den øverste del af marken og etablerede et par år senere ”DRONNINGENS UDSIGT”. Der blev lavet parkeringspladser, plantet hække og indrettet små aflukker med bord/bænkesæt. Det er i dag et yndet sted at gøre holdt, ikke kun for Haastrups borgere.

TREBJERG

Fra ”Dronningens Udsigt” er der en lille spadseretur på ca. 10 min. ad en lille markvej med græssende kreaturer på den ene side og ”natur” på den anden. For enden af vejen har vi så TREBJERG, Fyns tredje højeste punkt, 128 m over havet. Man bliver rigeligt belønnet på toppen, hvor der er udsigt hele vejen rundt. Svanninge Bakker, Horne Land, Øhavet og Helnæsbugten, Ved klart vejr kan man se så langt som til Als og Sønderjylland. Stedet ejes af Naturstyrelsen.
Luftmeldekopset, som blev stiftet i 1934, havde i mange år base her. Man observerede aktiviteter på himlen og meldte tilbage til en luftværnscentral. Dette skete i en lille bunker på toppen af TREBJERG, der var et lille rum med plads til 2 mand og et bord, indgangen dertil er fjernet nu, og luftmeldekorpset blev nedlagt den 3. april 2004, da flyvevåbnet har fået nye og bedre radar systemer.
I Danmark står der 331 trigonometriske stationer på velvalgte høje punkter, og et af de bedste er TREBJERG, da vi her har den flotteste udsigt. Stationen har et ca. 1 meter højt postament af granit, solidt placeret i et betonfundament. På toppen er indstøbt en metalknap, som angiver den helt nøjagtige position og placering af måleinstrumentet. De geodætiske postamenter i Danmark er en del af danmarkshistorien. Spredt rundt omkring i hele landet, står disse sokler, der markerer fikspunkter, som har været anvendt til kortlægningen af Danmark. Postamenterne er rejst over en periode fra 1830’erne til 1930’erne. Helt tilbage til bronzealderen har man brugt Bavnehøjene til at kommunikere med. Således blev der tændt bål mange steder, da prins Christian blev født.

SKAANEMOSEN

SKÅNEMOSEN og Egemosen udgør sammenhængende et areal på ca. 65 ha. I gamle dage havde næsten alle Haastrups bønder en lille jordlod ude på mosen, hvor der gik kreaturer om sommeren. Lodderne var små, nogle helt ned til ¼ ha lange smalle strimler. Pga. udviklingen i landbruget blev det for besværligt at få kreaturerne derud, arbejdet var selvfølgelig det samme, men man vægtede arbejdsindsatsen anderledes. Dette tog sin begyndelse i 1960’erne, og deraf fulgte, at stykkerne bare stod hen. Haastrups Jagtforening erhvervede sig ca. 10 ha i 1972, som de bruger til at gå på jagt. I 1973 etablerede de en stor sø. Ligeledes var der blevet gravet tørv før i tiden, som i alle moser. En overgang overvejede man endda at afvande mosen, men mente så at det blev for dyrt. I dag tillades sådan et tiltag ikke. SKÅNEMOSEN starter bag ved Haastrups store arbejdsplads, DTE, Haastrup Savværk. Det er et dejligt stykke natur, hvor det er muligt at cykle rundt eller tage en dejlig spadseretur.

 

I 2011 blev der lavet et konkret projekt i Faaborg-Midtfyn kommune for 40 ha af SKÅNEMOSEN. Der blev afholdt møder med kommunen, lodsejerne og et NaturMiljøprojekt, og i 2012 gik man i gang med indhegning, rydning og etablering af kreaturpassager af foreløbig 23 ha. NaturErhvervstyrelsen under staten har betalt 75 %, og en privat fond de sidste 25 %, den samlede udgift udgør 290.000 kr. Fra foråret 2013 har der græsset en del kreaturer på området. Det har allerede været muligt at konstatere en markant fremgang af f.eks. orkideer.

Se side 24 i Naturstyrelsens pjece ‘Mere sammenhæng i naturen

SKÅNEMOSEN er også et dejligt sted for fugleinteresserede. I flere år blev der arrangeret vandretur den 12. maj, en såkaldt ”nattergaletur”. Der bliver gjort iagttagelser og registreringer af fugle i området, bl.a. af rørhøg, musvåge, svaleklire, sanglærke og løvsanger.

MARGUERITERUTEN

Margueritruten er en bilrute bestående af ca. 3600 km. snørklede veje rundt om i hele i Danmark, og blandt andet findes en del af denne på sydfyn. Det lille firkantede brune vejskilt med magueriten viser vej til forskellige seværdigheder og nogle af de smukkeste steder i landet. Følger man på ruten mellem Bøjden og Faaborg kan man undervejs gøre stop ved Dronningeudsigten, som ligger lige udenfor Haastrup. Herfra kan man nyde et smukt syn ned over landsbyen med de omkringliggende byer og Helnæsbugten i baggrunden.