Kort om Haastrups historie

Første gang man støder på ”Horstorp” er i 1396 hvor Dronning Margrete d. 1. arvede ( skødes)  en gård i Haastrup.

 • Den 1. skole blev oprettet 1692 af Frederik baron Trolle til Brahetrolleborg.( 1665 – 1700 ) Den lå Sydøst for Kirken delvis inde på kirkegården. Ca. 1820 blev det et hus på Nordsiden af kirkegården og 1890 på Jordløsevej. I 1965 kom den nye skole bag Forsamlingshuset, den der jo i dag er fri- skolen. Der har for øvrigt været Friskole før, både på Pilekrogen 7 og Bygaden 30.
 • Haastrup havde egen Præst indtil 1555, derefter sammen med Jordløse hvor Præstegården jo ligger
 • Den første Høkerbutik var i et gammelt hus syd for Kirken ( hvor nu graverhuset ligger).
 • Der kom  en ny lov om handel i 1857, så nu var det ikke bare købstæderne der havde ret til at drive handel.
 • Vand hentede man i Byebæk som løb hele vejen ned langs Bygaden, og man havde også en  brønd med en stor håndpumpe på Trekanten. Nogle havde nok også egen brønd.
 • Det 1. vandværk ” Stenrind ” blev lavet i 1897 ved en kilde ved ”Skjoldgårdens” have ( nu Pile- krogen 20 ) en opsamlingsbeholder blev lavet, samt en suplerende bag ved Pilekrogen 15 og  senere en bag Stenlund 2 . I 1942 blev der vandforsyning til den nederste byende fra ”Grevens  kilde” som ligger i Mogens Juuls mark lige over for Tappernøjevejen. Det hele løb uden automatik  fra starten af. Fra 1980 kommer vandet til hele byen og opland fra Fåborg.
 • Det første mejeri blev bygget i 1885 og lå på hjørnet mellem Bygaden og Bymosevej, det blev  senere til savværk da det nye mejeri  blev bygget i 1915 . Senere Mosteri og nu Sylvest Trading.
 • I 1906 skete der virkeligt noget, Nr. Broby banen blev indviet det år, den gik fra Fåborg over Nr. Broby til Odense og samtidig kom også brugsforeningen  til, så der var ikke langt til stationen for at hente varerne, ja alle brugte den også bønderne når der skulle leveres sukkerroer og de skulle  have roeaffald retur. Banen der fra starten af var en privatbane overgik senere til DSB og i 1954  lukkede den, så blev det gummitoget (rutebiler) og fragtbiler som tog sig af godset,det var meget  lettere for nu kunne man afhente godset ved leverandørerne og undgå mange omlæsninger.
 • Der opstod faktisk en hel ” Stationsby” med brugsen og Tatol i den nedre ende og med købmanden  i den ”gamle bydel” ved kirken.
 • Det første forsamlingshus blev bygget 1906, senere blev bygget en tværfløj på ud mod vejen med bolig til værtsparret og sognerådslokale. Det brændte i 1980 og det nuværende blev bygget på  tomten.
 • I 1915 kom den første telefoncentral, det var på Bygaden 19 efter at der også havde været  købmandshandel der. Centralen blev senere flyttet til Banevej 4,og efter at det hele blev automatisk  er det den lille røde bygning først på Banevej. For knapt 100 år siden var det stadig et dagligt gøremål at fylde petroleun på lampen inden mørket sænkede sig.En håndfuld mænd gik sammen og fik lavet en forening med et lille jævnstrømsanlæg hvor savværket var stærkt indvolveret Det gik dog kun et par år så brændte savværket  og gik konkurs. Der blev lavet forhandlinger med  Fåborg elværk. I 1923/24 overtog elværket og nettet blev virkeligt udbygget så der kunne komme el i alle hjem Jordløse og Haastrup havde haft fælleds Sogneråd , men det ophørte i 1925.
 • Haastrup har også haft et frysehus, det lå lige der hvor Ørbæklund munder ud i Bygaden. Det  var virksomt fra 1949 til 1971

Haastrup har været en landsby som så mange andre, hovedsalig landbrug samt småhåndværk butikker som Købmand, Brugsforening, Tatol, Bager, slagter. En del er desværre lukket men der kom også specielle firmaer til som en rullefabrik som rullede amerikansk lotteri (det var en ny opfindelse at gøre det maskinelt) den er dog flyttet for flere år siden.

I dag er der Yacht Service, Mørk Montage, Kranservice samt flere Tømmerfirmaer og VVS. Gennem tiden har der været flere Vognmænd både til gods og person befordring. Alle firmaer har  alt afhængigt af deres størrelse ydet til landsbyens udvikling, men måske nok i kraft af deres størrelse kan man  sige at Dansk Træembalage, som har deres hovedkvarter her har været rygraden gennem de senere år, både økonomisk og med planlægning.

Haastrup har gennem tiderne på flere felter været helt fremme i skoene, lad os håbe vi kan blive ved med det.

Skrevet af Ernst F. Pedersen i November 2020 – Vi takker!