Årets Haastrupper

I Haastrup hylder vi hvert år personer, der har ydet en særlig indsats for byen i det forgangene år eller i løbet af en længere periode. 

Denne side er under opbygning og de historiske “Årets Haastruppere” bliver tilføjet løbende. 

Er man til et arrangement i Haastrup, så har man mødt ”Bent Elektriker”. Bent er deltagende fra først til sidst, først hjælper Bent med opsætning, stort som småt og deltager også gerne i festlighederne til slut. Bent Elektriker er en stor kapacitet i idrætsforeningen og ikke mindst ved opsætning og renovering af hele byens minigolfbane.

Årets Haastruppere 2022 er omtalt som personer der har været med til at gøre Haastrup kendt på hele Fyn. De kom til vores by, og med deres gæstfrihed indbød de alle fra nær og fjern til fest, hjemme hos dem selv. I det overtal der er kommet af indstillinger, er de beskrevet som foreningsmennesker, og som mennesker der i alt og meget har byens ve og vel i deres tanker.

De byder altid nye folk i byen velkommen, de deltager i Haastrups mange arrangementer og de giver altid en hånd ved byens arbejdsdage. De er mennesker med mange interesser og talenter og derfor er listen over deres engagement i byen også lang.

Den ene nævnes ved sit engagement i idrætsforeningen hvor især børnefoldfolden er på tapetet og sit tidligere medlemskab i menighedsrådet. Den anden halvdel af duoen er kendt for sine evner ud i yogalæren hvor hun gennem mange år har været frivillig yogalærer, sit engagement i Hyggeteket og sine år som formand i skolebestyrelsen.

Men det vi kender dem allermest for, er og bliver Håstival. Festivalen hvor dødsmetal og nøgenløb for alvor indtog Haastrup.

Årets Haastrupper 2022 er: Maria og Niels Lundgaard.

  • Hun er sød;
  • Hun er empatisk
  • Hun er energisk
  • Hun er en klasse for sig.

Kære Annalise.

Sådan starter bare en af de mange indstillinger der er på dig, Fru Post, til ”Årets Haastrupper 2021”

Du er med overvejende flertal blevet udvalgt, til at bærer denne ærefulde titel, det næste år. Og det kan ikke undre en, når man læser om alt det du er for så mange.

Indstillingerne er fylde med beskriver af, hvordan du er hjælpsom og omsorgsfuld, for de mennesker der er omkring dig og opmærksom på dem der kan have en svær tid i livet.

Du hjælper med indkøb og kørsel for dem der har udfordringer med det. Det er endvidere beskrevet hvordan du har besøgt haastruppere under coronaen, hvor flere har følt sig ensomme. Ligesom du er med i udvalget omkring ” sammen om livet”, ligeledes i kampen mod ensomhed.

Din energi er desuden beskrevet ved, at du også er med i kampen mod affald i vores natur og du hjælper flere med havearbejdet.

For gå-klubben i Svanninge er du et stort aktiv. Når klubben er i bakkerne om tirsdagen, så er du den der er primus motor for kaffe og rundstykker og også den der sørger for gavekurvene, til klubbens medlemmer, når der er runde fødselsdage.

Et stort velfortjent tillykke skal lyde fra os alle sammen – med udnævnelsen til ”Årets Haastrupper 2021”.

Du havde fortjent en større hyldest, men coronane ville det anderledes. Et lille rask bagholdsangreb en torsdag morgen er jo heller ikke af vejen og det er jo som bekendt ikke dårligt at have noget godt i vente.

På vegne af ”de sidste 3”:

Børge og Helle Larsen, Ernst Jørgensen, Anstina Krogh 

 Her kommer begrundelsen hvorfor Ernst blev Årets Haastrupper 2019

Nærmere information og billede følger

Nærmere information og billede følger

Relevante artikler