Åbent møde i Udviklingsrådet

Date

24 nov 2022

Time

19:00 - 21:00
Beskrivelse

Dagsorden til mødet i Udviklingsrådet

Torsdag, d. 24. november 2022, kl. 19 i Forsamlingshuset

Tilmelding til: udkigsposten@haastrup-by.dk

Der afsat 2 timer til mødet.

  1. Forretningsorden

Udviklingsrådet skal udarbejde en forretningsorden. Hvad er status? Tovholder er: Mikael, Anstina og Henrik

  1. Kandidat til Fynslands bestyrelse

Efter mange års indsats trækker Niels-Peter sig fra sin plads i Fynslands bestyrelse som repræsentant af Haastrup. Nu mangler vi en ny kandidat. Er der nogen, vi gerne vil indstille?

Hvad er Fynsland? Fynsland er en partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for at understøtte lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune, i at udvikle sig på egne præmisser. Det gør vi ved at være en koordinerende og idéskabende sparringpart for såvel lokalråd som kommune. Læs mere: fynsland.com

  1. Sikring af driftsmidler

Vi har oplevet udfordringer med finansiering af drift af projekter i Haastrup, hvor der fx gives via eksterne midler til etablering, men ikke til drift af forskellige årsager. Ser vi som udviklingsråd muligheder for at støtte op omkring drift? Fx springvand (fremtidssikring), skærm ved købmanden (energiforbrug).

  1. Status Købmand og Udviklingsrådets støtte

Der blev lavet en ansøgning med deadline d. 7. november på vegne af Udviklingsrådet, hvor der søgtes fondsmidler til at købe gældsbeviser for. Hvad er status? Tovholder: Mikael og Niels-Peter

  1. Ugeavisen – Det der sker

Desværre kan vi ikke få præsentationen af eksperten (hun har fået nyt job), men Marion laver en hurtig gennemgang af funktionen.

  1. Kort præsentation af kommunens side om fonds og puljer

Det kan være til fordel at vide for foreningerne, hvornår der er ansøgningsfrister til potentielle fonds og puljer i kommunen, så at alle har mulighed for at søge om tilskud til projekter.

  1. Projekter i forbindelse med Udviklingsplanen
  2. Bordet rundt (vigtige informationer)

Maniphesto som ny forening i Haastrup – Paul Robson informerer. Samtalesalon i Haastrup – Paul Robson informerer.

  1. og næste møde

 

Åbent punkt fra sidste og forrige møde (bliver ikke drøftet denne gang): lokalplan skal være et punkt på én af de næste udviklingsrådsmøder, hvor der skal snakkes om, hvad en lokalplan har af betydning for Haastrup – både fordele og ulemper. Efterfølgende skal dette drøftes på et stormøde, hvor kommunen inviteres med også.

 


Hvor?
Forsamlingshus

Location

Forsamlingshus
Bygaden 16, 5600 Faaborg, Denmark
Hvem?
Del?
Starter om

The event is finished.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *