Liste over forslag til brug af 50.000 kr.

Her finder du alle forslag til brug af de 50.000 kr. vi fik som præmie for at være Årets Landsby 2020. Vi opdaterer listen løbende, da vi er i gang med at kvalificere forslagene. Kan et forslag ikke lade sig gøre, tager vi den af listen. Er forslaget færdig kvalificeret, tilføjes alle oplysninger.

Vi holder en fest – enten her i byen med alle involveret eller som en udflugt for voksne.

Alle Haastrupper kan booke – Bussen koster 600.000, kan delvis finansieres via reklamer. De 50.000 ville være et tilskud til dette projekt. 

Området mellem Stranges Plads og Købmanden og ind til Forsamlingshuset hæves en smule og belægges med SF-sten.

Skal kvalifceres hos kommunen og ift. pris.

Gennem hele Bygaden flytbare blomsterkasser med hvert sit frugttræ.

Skal kvalificeres hos kommunen, ift. pris og efterfølgende vedligeholdelse. 

Primært igennem afstribninger.

Skal kvalificeres hos kommunen og ift. pris.

Byporte ved alle indgangsveje til Haastrp – der er forskellige muligheder.

Skal kvalificeres hos kommunen, indhentes konkrete forslag og derefter afklares pris.

Ser flot ud og holder andemad ned – etablering ca. 8000. Resten vil gå etablering af strøm og til drift.

Skal kvalificeres hos kommunen samt mhp. vedligeholdelse. 

Forsamlingshuset skal få et udendørsareal. 

Forsamlingshuset overtager gerne ansvar for vedligeholdelse.

Skal kvalificeres hos kommunen.. 

Det handler om en ide om at skabe et fælleskøkken til gavn for både skolen og de ældre, hvor der kan etableres fælles frokost til små beløb. Her må generationerne mødes, tilberedes sunde måltider og styrkes fællesskabet på tværs af generationer. Beløbet skal hjælpe med at få startet projektet op i samarbejde med forsamlingshuset, værten og skolen.

Det kan være en 2 personers cykel, hvor man sidder ved siden af hinanden mens man cykler. Det kan også være en såkaldt sofacykel, hvor en person sidder i den og én anden person cykler. Koster formentlig omkring 16.000 kr. pr. styk.

Lydanlæg/ av-anlæg med teleslynge til forsamlingshuset – evt. mobil løsning, som også kan bruges udendørs.

Forsamlingshuset vil gerne stå for vedligeholdelsen.

Skal kvalificeres pris.

Så at Haastrupper og besøgende kan se, hvad det her vandhul er for noget. Omkostning ca. 5.000 kr. 

Henlæg beløbet til den gode ide kommer. 

En mentor bliver ansat 5 timer om ugen for borger og virksomheder i byen for at hjælpe med IT-relaterede spørgsmål/ løsninger samt IT-kurser osv.  – foreløbig ansættelse 1 år.

En svævebane indkøbes og etableres i Byparken.

Ansvarsforsikring: Ikke behov. Personlig forsikring dækker.

Tilsyn og vedligeholdelse bliver varetaget igennem Michael Kroghs tømrerfirma i de første 10 år.

Legepladsen på sportspladsen udvides med legeredskaber, der også er egnet til mindre børn. Der indkøbes redskaber til 50.000 kr. 

Skal kvalificeres, om vi kan udvide. 

Brug det som ”klubhus/ borgerens hus” således alle kan booke det uden at bekymre sig om omkostninger til varme/ strøm. 

Gratis julefrokost som take away fra forsamlingshuset/ Lene Lut eller til lav pris.

Skal kvalificeres, da det ikke kan gennemføres før afstemningen. 

Melodibøger/ Nodebøger til Højskolesangbøger samt et godt klaver til forsamlingshuset.

Skal kvalificeres mhp. vedligeholdelse. 

Madpakkehus/ Cykelstation eller Pergola på Stranges Plads – lignende det i Jordløse.

Skal kvalificeres hos kommunen, vedligholdelse, og pris.

Etablering af en indhegnet hundeskov i Haastrup. Gerne Jordløsevej/ Ørbæklund, hvor der indhegnes og plantes træer. Vedligeholdelsen (slå stier) kunne evt. varetages af dem, der slår stiger i Byparken? Hundeskoven kan også etableres et andet sted, hvis det er bedre egnet.

Relaterede artikler:

Del denne artikel?

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på print
Print
Del på email
Email