Liste over forslag til brug af 50.000 kr. – Opdateret!

Her finder du den kvalificeret liste over forslag til brug af de 50.000 kr. samt forslag for placering af stenene. Der forventes at afstemningen starter lørdag, d. 10. april 2021.

I bunden af listen finder du en kort beskrivelse af de projekter/ forslag, som ikke kunne komme med i afstemningen – og hvorfor.

Når Corona-restriktionerne er ophævet, organiseres en stor fest. Det kan enten udforme sig som fest i Haastrup, vi selv organiserer eller det kan være en udflugt eller lignende for de voksne i byen.

Vi etablerer et springvand i By Bæk. Det holder andemad væk og ser flot ud. Det koster ca. 8.000 kr. for etablering. Rest af penge sættes af til drift/ strøm/ vedligeholdelse.

Hvis forslaget vedtages, skal vandmyndighederne give tilladelse til det og det skal til høring, inden det kan sættes op.

Vi starter et projekt omkring fælleskøkken i samarbejde med skolen/ børnehaven, forsamlingshuset og købmanden samt andre relevante samarbejdspartner. Pengene bliver brugt til at kik-starte projektet – det vil blive søgt yderligere midler til driften af projektet.

Vi vil gerne anskaffe en delebus/ fælllesbus til Haastrup. Pengene vil blive brugt som tilskud til projektet, som koster i alt ca. 600.000 kr.

For pengene kan man både købe en 2-personers-cykel, hvor man sidder ved siden af hinanden og cykler sammen. Og en Sofacykel, hvor én person kan cykle en anden person (fx en ældre) rundt. Cyklerne vil stå til rådighed for alle byens beboer.

Vi bruger pengene til at etablere et nyt lydanlæg i forsamlingshuset. Det nye lydanlæg skal selvfølgeligt også indeholde teleslynge, således det fungerer rigtig godt med høreapparater også.

Vi sætter en stor sten op ved By Bæk, hvor navnet ”By Bæk” er hugget i. Det koster ca. 5.000 kr.

Vi finansierer en digital mentor i Haastrup i gennemsnit 5 timer om ugen i ca. 1 år. Denne digitale mentor kan hjælpe alle i Haastrup med deres digitale udfordringer – fra NemID og Netbank over updates for computer/ bærbare til hjælp med udvalgte programmer. Virksomheder, privatpersoner og foreninger – alle kan få hjælp. I projektperioden vil der blive søgt midler til at udvide/ forlænge projektet.

Vi lægger pengene til side, til den ”rigtige” ide kommer.

Der etableres en svævebane i Byparken. Projektet er betinget af en skriftlig aftale med Kroghs Tømrerfirma omkring vedligeholdelse af svævebanen.

Vi udvider de bestående legepladser ved børnehaven og på sportspladsen med 1-2 legeredskaber

Vi bruger pengene til at betale vand/ varme og strøm, således at det står frit for alle foreninger og borgere i Haastrup at bruge kælderen som en form for medborgerhus uden indviklede krav til enkelte personer eller foreninger.

Alle byens beboer får en (jule-)frokost-take away fra Lene Lut gratis eller til meget lavet pris.

Vi køber melodiebøger/ nodebøger til højskolesangbøgerne til forsamlingshuset samt et rigtig godt klaver.

 • Ved hovedindgangen til forsamlingshuset
 • Ud mod Bygaden på forsamlingshusets væg
 • På hjørnet på den lille mur indtil ”Kammas hus” ved forsamlingshuset
 • På Stranges plads ved den nye infotavle
 • Et sted i Lutherlunden
 • Ved indkørslen til Haastrup på Falsledvej – lige før Dilshøj

Følgende forslag kunne ikke sættes til afstemning:

 • “Torvet” hæves og belægges med SF-sten – for dyrt
 • Blomsterkasser gennem Bygaden – ingen tilladelse
 • Hastighed styres via afstribninger – kommunal opgave
 • Byportaler – kommune skifter snart alle byskilte
 • Terrasse ved forsamlingshuset – ingen tilladelse
 • Hundeskov ved Ørbæklund – ingen tilladelse
 • Madpakkehus eller lignende på Stranges Plads – vi må ikke nedlægge p-pladserne på Stranges Plads
 • Slukke gadebelysning kl. 23 – kan ikke gøres her
 • Forskønnelses af købmandens facade – man må ikke give penge til private
 • Stenen ved de små mænd – det må vi ikke

Relaterede artikler:

Del denne artikel?

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på print
Print
Del på email
Email