Grundejerforeningen

Grundejerforeningen ”Fælleskabet Haastrup” er en almennyttig erhvervsdrivende forening stiftet af Faaborg Kommune

Foreningens område er:

Kommunens/ byens jord, Friskolens, børnehavens og og Faaborg ældreboligselskabs arealer, Forsamlingshusets Kælder/aktivitetshus, P. plads, Antenneanlæg/ Mobilmast og Byparken.

Foreningens formål:

Er at anlægge og vedligeholde bygninger, fællesarealer, stier lege-, motions- og opholdsarealer, belysning, beplantning og opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i henhold til lovgivning.

Foreningens tinglyste medlemskaber er:

 • Haastrup Børnehave har 1 bestyrelsesmedlem og 1 stemme
 • Haastrup Friskole har 1 bestyrelsesmedlem og 1 stemme
 • Haastrup Forsamlingshus har 1 bestyrelsesmedlem og 1 stemme
 • Faaborg Ældreboligselskab har 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 stemmer

Derudover har formanden 1 ekstra stemme.

Grundejerforeningen har 2 underudvalg

Haastrup Antenneforening:

Driver antennenet i Ørbæklundområdet er i dag udliciteret til Stofa

Aktivitetskælderen i Haastrup:

Driver baderum og aktivitetslokaler under Forsamlingshuset.

Grundejerforeningen ”Fælleskabet Haastrup” ejer:

 • 1 Motionspavillion og Opholdsplads Elmevænget,
 • 1 Bålhytten Elmevænget
 • 2 Antennehuse
 • 1 Antenne/mobilmast udlejet til TDC. Elmevænget
 • 3 Shelters Jordløsevej
 • 1 Toilethus tilsluttet offentlig vand og kloak Jordløsevej
 • 1 Informations Pavillion Jordløsevej
 • 1 Multibane på Haastrup sportsplads
 • 1 Sprøjtehus Trekanten
 • 1 Maskinhus/gl.sprøjtehus Stenlund
Praktiske oplysninger
Bestyrelsen i dag er:

Formand: Niels Peter Ellegaard, Faaborg Ældreboligselskab

Kassere : Jan B Thygesen, Faaborg Ældreboligselskab

Medlem: Henrik Ørtved, Haastrup Friskole

Medlem: Stine Marie Kjærgaard, Skolebestyrelsen

Marlene Clausen, revisor

Kontakt

Niels Peter Ellegaard

BestyrelsesFormand

Email: npelleg7@gmail.com

Tel:

….Kommer snart

Relevante artikler