Haastrup Folkemindesamling

Haastrup Folkemindesamling bor i et kælderlokale under Haastrup Friskole. Foreningen blev startet i 1966 og har i dag ca. 130 medlemmer. Hvert år udgives et lille skrift med historier om dagligdagen i Haastrup, som medlem erhverver man sig også den lille bog ”Stavn”, som udgives i samarbejde med museer, arkiver og folkemindesamlinger i den gamle Faaborg kommune. Heri fortælles flere erindringshistorier forfattet af lokalhistorisk interesserede folk.

Folkemindesamlingen i Haastrup har vi mange gamle landbrugs- og køkkenredskaber, gamle skrifter, bøger, malerier, gamle postkort og beklædningsgenstande. Ligeledes et komplet skomagerværksted. En skolestue bestående af 2 pulte og et kateder, desuden mange skolebøger og hæfter – behøver vi at nævne, at der også er utrolig mange skolebilleder.

Selvfølgelig er der muligheder for at finde oplysninger om sine gamle slægtninge i arkivet. Vi har samlet avisudklip – kom og se hvornår hvad skete. Vi har en masse fotografier af personer, hændelser, gamle erhverv og af de gamle huse i byen. I 1982 blev alle bygninger ligeledes fotograferet – kan du kende dit hus fra dengang?

Vi arrangerer i juli måned hvert år en vandretur gennem byen eller oplandet, hvor der fortælles om ”de gamle dage”. Den bliver afsluttet med medbragt kaffe i et nærliggende område. Vi inviterer også en gang om året til åbent hus, hvor der vises specifikke særudstillinger, i 2013 hed udstillingen ”Gammelt Børnetøj”, og vi byder på en kop kaffe/te og en småkage.

Vi modtager gerne gamle dokumenter, breve m.m. evt. kopier og portrætfotos af personer med tilknytning til Haastrup.

Vi hjælper også gerne med læsning af gotiske skrifter.

Praktiske oplysninger

Kontingentet er som sædvanlig efter eget valg dog mindst 100 kr., hvis man ønsker at modtage den lille bog ”Stavn”.

Åbningstider i Folkemindesamlingen: 2. tirsdag i måneden (undtagen juni, juli og december) kl. 17-18. Desuden efter aftale med et bestyrelsesmedlem..

Bestyrelse: Formand Ole Madsen, tlf.: 22808507, mail:corn@madsen.mail.dk

Kasserer og Næstformand: Ernst Pedersen. 

Best.Medlemmer: Grethe Jensen, Karen Marie Nørbjerg,  Linda Ellegaard, Aage Kristensen, Ole Kristensen, Anne-Lise Sørensen.

Suppleant:  Solveig Hansen

Kontakt

Ole Madsen

BestyrelsesFormand

Email: corn@madsen.mail.dk

Tel. nr.: 22 80 85 07

…Kommer snart!

Relevante artikler