Alle indlæg af Min Landsby App

Ekstraordinære generalforsamlinger i Friskolen

Haastrup Friskole
Meddelelse fra Bestyrelsen og Henrik Ørtved: ”Indkaldelse og dagsorden til 2 ekstraordinære generalforsamlinger den 28.7 og den 11.8 kl. 19.00
Vedtægtsændringer skal godkendes på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, og der er derfor indkaldt til disse to
ekstraordinære generalforsamlinger
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Baggrund for indkaldelse, info vedr. børnehave/vuggestue
4. Forslag til vedtægtsændring. Der stemmes om følgende ændring af vedtægternes § 1: Haastrup Friskole er en uafhængig og selvejende uddannelsesinstitution. Skolen har derudover mulighed for at drive privat institution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven – se bilag 1 for vedtægter omfattende en privat institution.
5. Evt.
Ved godkendelse af ovenstående vedtægter arbejder bestyrelsen videre med etablering af en børnehaven i tilknytning til Haastrup Friskole”.

Læs mere

Aktivitetspladsen

Vores nye Aktivitetsplads
Der er kommet zonetilladelse og en grave- og støbetilladelse, og I kan se på de 2 fotos, at de første ”spadestik” er taget i torsdags. Fredag blev der af frivillige gravet ud til faldunderlag. Der blev lagt nogle dræn og internetkabler ned til skolen også. De næste par uger kommer firmaet Tress og stiller redskaberne op og støber dem fast. Derefter vil frivillige fylde faldgrus i udgravningen. Det forventes færdigt, når sommeren er omme (hvis der har været en sådan).

Læs mere