PÅSKE I KIRKEN

PåskeliljerBanner

SKÆRTORSDAG JORDLØSE 17.00, HAASTRUP 19,00

NADVERGUDSTJENESTE

En nadveroplevelse ud over det sædvanlige. Vi sidder alle omkring et dækket bord igennem hele gudstjenesten og får friskbagt brød, samt vin (eller saftevand) i høje glas, for rigtig at opleve skærtorsdagsstemningen på tæt hold.

 

LANGFREDAG HAASTRUP 9.00, JORDLØSE 10.30

LITURGISK GUDSTJENESTE

På denne sorgens dag laver vi en smuk liturgisk gudstjeneste, hvor der kun er musik og læsninger, og hvor lysene bliver slukket undervejs

 

PÅSKEDAG JORDLØSE 9.00, HAASTRUP 10.30

FESTGUDSTJENESTE

Endelig vender stemningen, Kristus er opstået fra de døde og vi laver en glad højmesse i traditionel forstand med nadver. Dertil kommer saxofonspil, som smukt ledsager orgelet.

 

  1. PÅSKEDAG HAASTRUP 19.00

FAMILIEKONCERT

Filmmusik bl.a. Disney, spillet på orgel og klaver af Ida Hovalt og Povl Balslev, sammen og hver for sig. Det er både for børn og voksne og det er gratis!Apple-My-Dear-spirit-and-rain-13687276-780-436

Naturpleje i Skånemosen belønnet

Følgende skrev Fyns Stifttidende d 10 marts:

Gårdejer Mogens Christoffersen fra Haastrup kunne mandag sidst på eftermiddagen drage hjem fra rådhuset i Ringe med en fin pris. Han var blevet valgt som årets modtager af Danmarks Naturfredningsforening, samråd Fyns pris for fremragende naturpleje.

Prisen er givet på baggrund af Mogens Christoffersens aktive indsats for at pleje Skånemosen, som tidligere har været et af de største og mest artsrige eng- og moseområder på Fyn, påpeger Kurt Due Johansen fra Danmarks Naturfredning og biolog Kasper Nowack, Faaborg-Midtfyn Kommune, som har ydet faglig rådgivning på projektet.

Desuden var det Mogens Christoffersen, som tog initiativ til naturplejen. Skånemosen rummer 30 hektar, som er indhegnet og afgræsset, så man kan få både mose og to andre naturtyper – rigkær og overdrev. Der er sikret en sti, så offentligheden har adgang til området. Læs videre Naturpleje i Skånemosen belønnet

BØRNEGUDSTJENESTE

chap23-9

PALMESØNDAG D. 29. MARTS

I HAASTRUP KIRKE KL. 9 OG I JORDLØSE KIRKE KL.10.30

Palmesøndag holder vi en underholdende børnegudstjeneste, hvor alle naturligvis er velkomne, store som små.

Efter gudstjenesten er der rideture rundt om kirken.

32899700

Bal i Haastrup Forsamlingshus

lk

  Bal i Haastrup Forsamlingshus.

Fredag den 10. april fra kl. 19.00 til kl. 01.00.

Menu: Pålægs bord.

Musik ved Black Batmen.

Pris for spisning, musik og dans er 275,00 kr. pr. person.

Køber man 10 billetter er der 2 flasker vin.

Billetter købes hos Købmanden i Haastrup.

Evt. overskud går til Forsamlingshuset.

Generalforsamling i Haastrup Forsamlingshus 27. februar 2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Haastrup Forsamlingshus 27. februar 2015

Så er det tid til den årlige generalforsamling i Haastrup Forsamlingshus. I år starter vi med fællesspisning kl. 18:00 og generalforsamlingen starter kl. 19:00.

Vi vil i år sælge medlemskaber for 2015 i forbindelse med generalforsamlingen.

Er der nogen der har forslag til punkter på dagsordenen til generalforsamlingen bedes de indleveres til bestyrelsen inden d. 20/2.

Vel mødt

Hilsen Bestyrelsen

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af formandens beretning
  4. Fremlæggelse af Regnskab
  5. Godkendelse af regnskab
  6. Ændring af vedtægter

Det foreslås at ændre vedtægternes § 3 stk 1

“Foreningen vælger i sin midte en styrelse. bestående af 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år, skiftesvis afgår hvert år 3 og 4 medlemmer efter tur, første gang ved  lodtrækning. …….”

Ny tekst:         “Foreningen vælger i sin midte 5 – 9 medlemmer..”

  1. Valg af bestyrelse:

På valg:    Ann Stina Krogh (genopstiller ikke) Kent Gregersen (genopstiller ikke) Henrik Mikkelsen (genopstiller) Carina Rasmussen (genopstiller)

8. Valg af revisorer

Claus Grønnegård og Conni Møller

  1. Forslag: Oprettelse af “Forsamlingshusets venner”.
  2. evt.

Arbejdsdag i Skaanemosen

Haastrup Jagtforening

Den 14.2. er der arbejdsdag i Skånemosen, der skal ryddes op i væltede træer og laves natur/vildtpleje. Alle er velkomne, tag gerne en motorsav og arbejdshandsker med. Der laves bål, som børnene gerne må hjælpe til med. Ca. kl. 14 spiser der gule ærter.

Lysgudstjeneste

noder1

I ANLEDNING AF KYNDELMISSE

SØNDAG D. 1. FEBRUAR

KL.9.00 i HAASTRUP KIRKE – JORDLØSE KIRKE KL. 10.30

Kyndelmisse markerer, at halvdelen af vinteren er gået. Kom i kirke og lad os fejre det med en stemningsfyldt lysgudstjeneste.

noder2

En levende landsby i de Fynske Alper