Egnsmøde

Den 4. november var der Egnsmøde i V. Aaby med deltagelse af

Horne, Bøgebjerg, Korinth/Ø. Hæsinge, Diernæs (deltog ikke)

Faldsled/Svanninge og Haastrup. Mødet var indkaldt af Fynsland.

Mødet drejede sig om øget samarbejde bl.a. i relation til

kommunens udviklingsstrategi og profil for Faaborg området. Der

var bred enighed om, at samarbejde er ønskeligt. Haastrup

Udviklingsråd har udpeget 2 personer, som skal varetage Haastrup

interesser mht. turisme, bosætning og beskæftigelse: Niels P.

Ellegaard og Linda Ellegaard. Det første møde finder sted i uge 3

2015.

Egnsmøde kaldes i dag: “De seks Råd”.

De består af: Brahetrolleborg, Diernæs, Faldsled/Svanninge

Horne Land, Bøgebjerg og Haastrup.

En levende landsby i de Fynske Alper