Generalforsamling

Der har været generalforsamling i grundejerforeningen den 18.august.

Bestyrelsens beretning: Aktivitetskælderen er blevet udskilt, og kører nu som en selvstændig forening. Desuden var der besluttet at man skulle forsøge at sælge/bortforpagte antenneanlægget.

Aflæggelse af regnskab: Regnskabet er ikke afsluttet, det er et omfattende arbejde at udskille de underliggende foreninger til selvstændige regnskaber. Når moms og regnskab er afsluttet, kan det godkendes, det forventes klar til april 2020.

Antennemast: Der har været forhandlinger med EnergiFyn, og de er nu driftsherre i de næste fem år (anlægget kan ikke sælges eller bortforpagtes i den periode). Alle nuværende kunder kommer gratis med inden den 1.12.2019. Dette gælder også for øvrige husstande, der ligger i forsyningsområdet. Stofa fjerner deres anlæg den 2.12.2019. Telia Telenord IT netværk vil have en plads øverst i masten – over TDC – og halvdelen af antennehuset. Masten skal forhøjes og forstærkes.

Bestyrelsens konstituering: Formand Niels Peter Ellegaard, kasserer Jan Thygesen, Henrik Ørtved, Haastrup Friskole, Stine Marie Kjærgaard, Skolebestyrelsen Genvalg til Marlene Clausen som revisor.

Der bliver afholdt orienteringsmøder for brugerne den 28.9 og den 16.10. HUSK STOFA FJERNER DERES ANLÆG DEN 2.12.2019

En levende landsby i de Fynske Alper