Referat Stormøde 11/04-19

Stormøde i Forsamlingshuset

den 11. april 2019

 

 1. Niels Peter Ellegaard blev valgt som ordstyrer
 2. Orientering fra udviklingsrådet v/ Mikael Kristensen
 • Delebus: Der er stadigvæk samarbejde med kommunen, der er fortsat afsat penge på budgettet.
 • Haastrup Bjerge: Nye hegn opsættes, p-plads etableres mellem nr. 17 og 19. (35 fuglearter er registreret). Den 11. juni kl. 19.00 indvielse, åbent arrangement. ”Gyveloptrækningsfest” tidspunkt følger, læs Udkigsposten. Naturstyrelsen giver sandwiches og udlåner redskaber.
 • Grundlovsdag: Dronningeudsigten den 5. 6. 2019. Borgmesteren taler, Sara Bruntse spiller.
 • Stigrupperne: Lokal stigruppe, stier i Skaanemosen, (86 fuglearter er nu registreret). Stier Dronningeudsigten. Stigruppe Faldsled-Milling- Svanninge, sti fra Faldsled Havn- Trebjerg, oprette sløjfe på Øhavsstien.
 • Bredbåndsgruppen: 29 huse er stadigvæk ikke dækket, der køres en runde mere med kommunalt tilskud.
 • Trafiksanering: Trafiktælling 2018, stadig afventende. Ønske om 40 km/t indenfor byskiltene. På tale var landsbytopmøde, borgerbudget, egnsmøde og havvindmøllepark.
 • Delebil. Kontakt Sara Bruntse, mail: sara@bruntse.com
 • Kultur- og Naturrum på Stormgården: 31.8 og 1.9 afholdes folkemusikfestival med udgangspunkt i    Rasmus Storm. Læs også Kirkebladet.
 • Haastrup Info: Infoskærme hos Købmanden og i Forsamlingshus. Hjemmeside opdateret. Landsby-app skal der fortsat betales, er der nogen, som bruger den?
 • Eventuelt: Henrik Mikkelsen orienterede at Aktivitetskælderen skal tilbage i Forsamlingshusets regi i samarbejde med Hyggeteket og Gymnastikforeningen.
 • Per Frank fra menighedsrådet mente, at det var tid til at luge i Lutherlunden!

ØNSKES HELE REFERATET: MAIL TIL HALSMOSE9@GMAIL.COM

 

En levende landsby i de Fynske Alper