Stilling som graver

Graver

Jordløse – Haastrup Menighedsråd søger ny graver med primært tjenestested ved Haastrup Kirke og Kirkegård snarest muligt.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger

  • rengøring i kirken, graverhus

Menighedsrådet forventer, at graverne ved Jordløse og Haastrup samarbejder om løsningen af de forskellige opgaver og afløser for hinanden i forbindelse med ferier og fridage.

Jordløse Sogn har 721 indbyggere. Haastrup har 600 indbyggere. Der er 5 ansatte i begge sogne.
Begge kirker har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

  • er udadvendt og flexibel
  • har kendskab til edb på brugerniveau
  • har gode samarbejdsevner

Ansættelse sker ved Jordløse – Haastrup Menighedsråd beliggende Landevejen 24, Jordløse, 5683 Haarby.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 253.298 kr. – 326.622 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt 253.298 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.038 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets lønudspil er 253.298 kr. ved ansættelse på fuld tid.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Carl Henrik Mølgaard på telefonnummer 21430115 .

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til moelgaard-rowley@mail.tele.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25.juni.2014

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 27.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

En levende landsby i de Fynske Alper