Om Kirken

Haastrup Kirke 2014
Haastrup Kirke 2014

Nyttige oplysninger.

Sognepræst

Rikke Gotfredsen

Landevejen 24, Jordløse

5683 Haarby

6473 10 88

rg@km.dk

træffes tirsdag-torsdag kl.9.00-15.00

mandag er fridag

De ansatte:

Sanger: Esther Rützou 62681958

Organist: Silja Rytter Holm 25884400

Gravere: Jordløse: Majbrit Jensen 25547510

Haastrup: Anna Meister 24961418

Menighedsrådet:

Formand: Per Frank, Møllergyden 7, Jordløse, 5683 Haarby 47720201

Næstformand: Emil Sanderhoff, Faldsledvej 2, Haastrup, 5600 Faaborg, 20996812

Kasserer: Kirsten K. Rasmussen, Møllergyden 3, Jordløse, 5683 Harby, 64731133

Kirkeværge (Jordløse Kirke): Per Rasmussen, Landevejen 12, Jordløse, 5683 Haarby, 65722060/60161199

Kontaktperson, kirkeværge (Haastrup Kirke): Frank Petersen, Strandbyvej 8, 5683Haarby, 62681655 

Menigt medlem: Niels Lundgaard, Trekanten 2, Haastrup, 5600 Faaborg, 22127971

Menigt medlem: Anne-Lise Sørensen, Bygaden 60, Haastrup, 5600 Faaborg, 24414505

Opgavefordeling

Formand Per Frank Næstformand Emil Sanderhoff Kasserer Kirsten Rasmussen
Kirkeværge Frank Petersen, Per

Rasmussen

Kontaktperson Frank Petersen Sekretær Anne-Lise Sørensen
Bygningskyndig Ole Rasmussen Underskiftsberet. kasserer og formand Aktivitetsudvalg Niels Lundgaard, Rikke Godtfredsen, Emil Sanderhoff, Silja Rytter Holm,

Anne-Lise Sørensen

Kirke- kirkegårds præstegårdsudvalg Emil Sanderhoff, Rikke Godtfredsen,

Per Frank, Anne-Lise Sørensen

Valgbestyrelse Per Frank, Kirsten Rasmussen Formand for valgbestyrelse Per Frank
Foredragsfor. Rikke Godtfredsen Lære være st. Rikke Godtfredsen Fastsættelse af honorar Foreningsho. til formand, kasserer,

kirkeværge og kontaktperson

Info:

Fødsel:

En fødsel bliver automatisk registreret, men det skal slås fast, hvem der er faren. Når I er gift, bliver faderskabet automatisk fastslået. Hvis I ikke er gift skal I udfylde en faderskabs- og omsorgserklæring på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen.

Dåb og navngivning:

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Barnet kan enten navngives ved dåb eller på www.borger.dk

Vielse:

Der tages kontakt med sognepræsten. Der udfyldes en ægteskabserklæring på www.borger.dk, ligeledes ved en navneændring i forbindelse med vielsen.

Begravelse:

Præsten kontaktes og der anmodes om begravelse eller ligbrænding på www.borger.dk.

Der ringes til graveren for at aftale gravsted.

Navneændring:

Der søges om navneændring på www.borger.dk. Det koster 500,-

Personlige samtaler

Præsten har tavshedspligt og man kan tale med hende om alt, der vedrører sjælesorg.

Kirkebil:

Kan benyttes til og fra gudstjenester gratis på konto 1069. Kontakt Faaborg Taxa 62618800 senest dagen før kl.18.

datoer for konfirmationer

2019: H.5/5, J.28/4

2020: H.19/4, J.26/4

2021: H 18/4, J 11/4

2022: H24/4, J 1/5

2023: H 23/4, J16/4

Links:

http://jhkirker.dk

www.haastrup-by.dk

www.jordløse.nu

I forbindelse med Sognepræstens ferie/frihed og uddannelse dækkes gudstjenester og kirkelige handlinger af én af følgende:

Sanne Hermannsen Hvorslev, sognepræst Nørre Broby – 6263 1027

Anette Buchwald Agersnap, sognepræst Søndre Broby – 6263 1084

Pernille Borum Stengaard, sognepræst Allested-Vejle – 6269 1074

Eva Maren Ladefoged, sognepræst Vester Hæsinge-Sandholt Lyndelse – 62631009

 

Haastrup Kirke

En levende landsby i de Fynske Alper