Udviklingsrådet

Om udviklingsrådet

Haastrup er en dynamisk landsby med cirka 600 beboere, mange mindre virksomheder, en dagligvareforretning og hovedsædet for en stor træemballagefabrik (DTE).

Haastrup har rige traditioner for fællesskab og iværksætteri, som har udmøntet sig i mange konkrete initiativer: Haastrup Bypark med shelter og stianlæg, Pavillonen med udendørs motion, multisportsbane og aktivitetskælder under forsamlingshuset, et motionscenter og en lille turistinformation.

Kulturarven i landsbyen Haastrup består både af smukke gamle bygninger og et særdeles nulevende foreningsliv, som konstant tager nye initiativer. Byparken i Haastrup er et centralt samlingssted for alle aldre med legeplads, multibane, træningspavillon, petanquebane mv.
Her er en friskole og et børnehus.

Haastrup er et landbysamfund på Sydvestfyn, ca. 12 km nordvest for Faaborg

Vi er i dag optaget af aktiviteter som sikrer byens udvikling og fremtid:
–         Tiltrække og fastholde  beboere så vi stadig har et levende bymiljø
–         Skolen som omdrejningspunkt
–         Indkøbsmuligheder
–         Flere virksomheder
–         Fokus på trafiksikkerheden
–         Gode transportmuligheder
–         Bevarelse af naturskønne områder
–         Fritidstilbud for børn og unge
–         Styrke vores politiske indflydelse
•Haastrup Udviklingsråd
Formand Michael Kristensen, Tlf.: , Kontakt via e-mail

En levende landsby i de Fynske Alper