Grundejerforeningen “Fællesskabet Haastrup”

Grundejerforeningen ”Fælleskabet Haastrup”

er en almennyttig erhvervsdrivende forening

stiftet af Faaborg Kommune

 

Foreningens område er:

Kommunens/ byens jord, Friskolens, børnehavens og og Faaborg ældreboligselskabs arealer, Forsamlingshusets Kælder/aktivitetshus, P. plads, Antenneanlæg/ Mobilmast og Byparken.

 

Foreningens formål:

Er at anlægge og vedligeholde bygninger, fællesarealer, stier lege-, motions- og opholdsarealer, belysning, beplantning og opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i henhold til lovgivning.

 

Foreningens tinglyste medlemskaber er:

Haastrup Børnehave har 1 bestyrelsesmedlem og 1 stemme

Haastrup Friskole har 1 bestyrelsesmedlem og 1 stemme

Haastrup Forsamlingshus har 1 bestyrelsesmedlem og 1 stemme

Faaborg Ældreboligselskab har 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 stemmer

Derudover har formanden 1 ekstra stemme.

 

Grundejerforeningen har 2 underudvalg

Haastrup Antenneforening:

Driver antennenet i Ørbæklundområdet er i dag udliciteret til Stofa

 

Aktivitetskælderen i Haastrup:

Driver baderum og aktivitetslokaler under Forsamlingshuset.

 

Grundejerforeningen ”Fælleskabet Haastrup” ejer:

1 Motionspavillion og Opholdsplads Elmevænget,

1 Bålhytten Elmevænget

2 Antennehuse 1 Antenne/mobilmast udlejet til TDC. Elmevænget

3 Shelters Jordløsevej

1 Toilethus tilsluttet offentlig vand og kloak Jordløsevej

1 Informations Pavillion Jordløsevej

1 Multibane på Haastrup sportsplads

1 Sprøjtehus Trekanten

1 Maskinhus/gl.sprøjtehus Stenlund

 

Bestyrelsen i dag er :

Formand: Niels Peter Ellegaard, Faaborg Ældreboligselskab

Kassere : Jan B Thygesen, Faaborg Ældreboligselskab

Medlem: Henrik Ørtved, Haastrup Friskole

Medlem: Stine Marie Kjærgaard, Skolebestyrelsen

Marlene Clausen, revisor

En levende landsby i de Fynske Alper