Naturpleje i Skånemosen belønnet

Følgende skrev Fyns Stifttidende d 10 marts:

Gårdejer Mogens Christoffersen fra Haastrup kunne mandag sidst på eftermiddagen drage hjem fra rådhuset i Ringe med en fin pris. Han var blevet valgt som årets modtager af Danmarks Naturfredningsforening, samråd Fyns pris for fremragende naturpleje.

Prisen er givet på baggrund af Mogens Christoffersens aktive indsats for at pleje Skånemosen, som tidligere har været et af de største og mest artsrige eng- og moseområder på Fyn, påpeger Kurt Due Johansen fra Danmarks Naturfredning og biolog Kasper Nowack, Faaborg-Midtfyn Kommune, som har ydet faglig rådgivning på projektet.

Desuden var det Mogens Christoffersen, som tog initiativ til naturplejen. Skånemosen rummer 30 hektar, som er indhegnet og afgræsset, så man kan få både mose og to andre naturtyper – rigkær og overdrev. Der er sikret en sti, så offentligheden har adgang til området.

– Det er ingen stor pris, men vi kan til gengæld love, at kun de, der gør sig fortjent til den, får den. Prisen består i anerkendelsen samt to akvareller af kunstneren Ole Runge fra Bogense, oplyser Kurt Due Johansen.

Prisen er uddelt for femte gang.

– DN Samråd Fyns pris for naturpleje er meget vigtig. Den kan lyde lidt “nørdet”, men er det bestemt ikke. For nogen kan det synes ligegyldigt, om en flok køer afgræsser et moseområde, men de tager grundigt fejl. Naturpleje er en forsømt disciplin, men uden denne – og landbrug – bliver vi et skovland uden åbne landskaber som ferske enge, strandenge og overdrev, altså lysåbne arealer, påpeger Kurt Due Johansen.

Mogens Christoffersen er glad for prisen.

– Det er altid rart, når ens indsats bliver påskønnet, også af Danmarks Naturfredningsforening, som ellers nogle gange optræder lidt skingert i forhold til landbruget. Så skal vi altså huske, at jeg blot er tovholder. Jeg kunne ikke gøre det her uden velvillig indstilling fra de andre lodsejere i området. Samtidig fornemmer jeg en fin opbakning fra folk her i Haastrup, siger Mogens Christoffersen.

Området blev ryddet og hegnet i 2013.

Se side 24 i Naturstyrelsens pjece ‘Mere sammenhæng i naturen