Generalforsamling i Haastrup Forsamlingshus 27. februar 2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Haastrup Forsamlingshus 27. februar 2015

Så er det tid til den årlige generalforsamling i Haastrup Forsamlingshus. I år starter vi med fællesspisning kl. 18:00 og generalforsamlingen starter kl. 19:00.

Vi vil i år sælge medlemskaber for 2015 i forbindelse med generalforsamlingen.

Er der nogen der har forslag til punkter på dagsordenen til generalforsamlingen bedes de indleveres til bestyrelsen inden d. 20/2.

Vel mødt

Hilsen Bestyrelsen

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af formandens beretning
  4. Fremlæggelse af Regnskab
  5. Godkendelse af regnskab
  6. Ændring af vedtægter

Det foreslås at ændre vedtægternes § 3 stk 1

“Foreningen vælger i sin midte en styrelse. bestående af 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år, skiftesvis afgår hvert år 3 og 4 medlemmer efter tur, første gang ved  lodtrækning. …….”

Ny tekst:         “Foreningen vælger i sin midte 5 – 9 medlemmer..”

  1. Valg af bestyrelse:

På valg:    Ann Stina Krogh (genopstiller ikke) Kent Gregersen (genopstiller ikke) Henrik Mikkelsen (genopstiller) Carina Rasmussen (genopstiller)

8. Valg af revisorer

Claus Grønnegård og Conni Møller

  1. Forslag: Oprettelse af “Forsamlingshusets venner”.
  2. evt.