Hyggeteket GF 07/01-20

Hyggeteket
Der indkaldes til generalforsamling i ”Hyggeteket”. Den afholdes den 7. januar 2020 kl. 16.00 i Forsamlingshuset.
Der er kaffe/te og kage på bordet kl. 15.30. Joys Christensens far, som er bugtaler, vil underholde os lidt inden.
Dagsorden er:

  1. Valg af dirigent/referent
  2. Formandens beretning/godkendelse
  3. Aflæggelse af regnskab/godkendelse
  4. Valg til bestyrelse/på valg er Anne/ Linda ønsker fratrædelse
  5. Valg af suppleant/revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt