Flexboligordningen – nye retningslinjer.

Kære  Fora og lokalråd

I har sikkert bemærket, at der har været omtale i medierne omkring flexboliger især i Faaborg.

Baggrunden for dette er, at Teknik og Miljøudvalget på seneste udvalgsmøde har lavet nye retningslinjer for administration af flexboligordningen. 

Disse retningslinier har betydning for hele kommunen, idet de nye fem retningslinier  er flg;

  1. Der kan gives tilladelse til flexbolig i hele Faaborg-Midtfyn Kommune, på nær Bjørnø*, eller hvis ejendommen er underlagt andre regler**. 
  2. Tilladelserne er personlige og følger derfor ejeren og ikke ejendommen. Sælges ejendommen, skal den nye ejer søge om en ny tilladelse, hvis dette ønskes. 
  3. Der skal søges om ny flexboligtilladelse, hvis ejer efter at have anvendt det til helårsbeboelse igen ønsker en flexbolig. 
  4. Ejer kan søge om en forhåndstilkendegivelse, der kræver en endelig ansøgning, hvis ejer ønsker at få en flexboligtilladelse.
  5. Der kan gives et bindende forhåndstilsagn, der er personligt og tidsbegrænset til 6 måneder, til en køber, der ønsker at erhverve en bolig med henblik på flexbolig. 

I forbindelse med behandling af flexboligordningen har administrationen udarbejdet et baggrundsnotat, som giver en god beskrivelse af de forskellige boligtyper og administrationen heraf. Vi har vedlagt dette, således I kan få mere indsigt i flexboligordningen. 

læs notatet om Flexboligordning

Venlig hilsen

Gunnar Landtved og Jens Peter Jacobsen