Indvielse af Lutherlunden

Lutherlunden indvies kl. 14.00 med gudstjeneste og varme hveder.

IMG_1003

I 2017 var det 500 år siden, at Luther hamrede sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed satte skub i en  samfundsomvæltning, der har haft enorm betydning for den måde, vi lever sammen på i dag. Derfor fik Haastrup en plan om at
anlægge en park, som skulle kaldes ”Lutherlunden”. Den vil på samme måde, som en sansehave, pirke til det menneske, der bevæger sig derind, ikke kun gennem de fysiske sanser, men også på det åndelige plan.


I Lutherlunden indgår der derfor 12 stationer, hvor almene eksistentielle emner tages op. Disse figurerer på opstillede poster, og vil i samspil med indretningen, udsmykningen og beplantningen give den besøgende mulighed for eftertanke.

De 12 punkter er som følger:
Tro, Opstandelse, Kærlighed, Identitet, Død, Liv, Sprog, Fællesskab. Musik, Tilgivelse, Velsignelse og Bøn.

Et eksempel på en sådan post kunne være ”Identitet”- hvor man på et skilt kan læse Jens Rosendals ord fra salme 28 i salmebogen:
‘De dybeste lag i mit hjerte
er længsel umådelig stor,
jeg rækker mod vigende himle,
og føler umulige spor,
et sted må det findes det lærred,
som spænder sit billede op,
et sted må der være i verden,
som fylder mit sind og min kro’
Ved posten finder man en stele med et keramisk hoved af keramikeren Phillip Streich fra Millinge – og man kan træde ud på sten i Bye Bæk og spejle sig i vandet.
Ved hver post i Lutherlunden vil der være QR koder, der sender en videre til en hjemmeside, hvor man kan læse mere – og hente ideer til undervisning af skoleelever eller børnehavebørn
Friskolen ser Lutherlunden, som en mulighed for undervisning i fagene biologi, filosofi og historie. ”Børnehaven” kan tage børnene med på sanseoplevelser, kirken kan bruge den til konfirmand undervisning. Derudover vil dens ovale plads kunne bruges i forbindelse med sommerens yogatimer, til børnehavens madpakkespisning og til kirkens friluftsgudstjenester.
Lutherlunden er anlagt centralt i byen, og skal kunne bruges af borgere i alle aldre og til mange formål.