Vores egn

Invitation til Vores egn_1

By- og Egnsprofiler – hvad er det?

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en ny strategi for udvik-

lingen i kommunen. Det drejer sig om at fastholde indbyggerantallet.

Strategien deler kommunen i tre centrale områder, som de kalder: ”Forstadsbåndet”, ”Ringe og opland” samt ”Faaborg og opland”.

Der ses et behov for, at vi sammen får beskrevet vor egn nærmere, og får præciseret, hvad der er vort særkende og kvalitet.

Kommunen har fået hjælp fra en udviklingspulje: ”Yderområder på forkant”. Det er RealDania-Fondet, Staten og Kommunernes Landsforening, der står bag puljen, og der er indgået en aftale med rådgivningsfirmaet ”Urban Goods”.

Lige nu indsamles en masse viden og informationer ved hjælp af samtaler, kortlægning og videooptagelser. Det er borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, der skal skabe indholdet, da det er os, som er eksperter i vores egns særheder. Resultatet af arbejdet, der løber frem til sommeren 2016, er, at hver egn får udarbejdet en profil, der kendetegner deres område.

En af de første aktiviteter – tag et billede og send det til kommunen.

Hvorfor bor du her? Hvad kendetegner din egn?

Brug #voresegn, tilføj din placering og del det via instagram eller facebook.

Billederne samles på www.voresegn.dk

Læs hele skrivelsen fra kommunen