Projekter i Haastrup

Der sker meget i Haastrup i øjeblikket.

Den nye centerplads er godt på vej over Min Købmand.

Der er ansøgt om del i kommunens nye Borgerbudget til genrejsning af Bye Bæk med nyt stemmeværk og ny mølledam/reservoir syd for kirken.

 

Alle kommunens borgere skal stemme om de ialt 42 projektansøgninger, der er indkommet fra hele kommunen.

Læs om borgerbudget og afstemning

Aktivitetsplads på Sportspladsen

Der er søgt midler flere steder og håbet er at kunne etablere pladsen til foråret

Se projektbeskrivelse

Se plan for aktivitetsplads