Kategoriarkiv: Haastrup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

Ekstraordinær Generalforsamling

Haastrup skytte– gymnastik- og idrætsforening indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling:

Onsdag, den 18. marts klokken 20.00
Generalforsamlingen afholdes i lokaler på
Haastrup Friskole
Bygaden 14
Haastrup
5600 Faaborg
Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer af foreningen og kun ved personligt fremmøde.
Dagsorden:
*Valg af dirigent
*Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
*Valg af 2 suppleanter.
*Eventuelt
Med venlig hilsen
bestyrelsen for Haastrup
SG & IF

Hej Haastrup
På grund af at der ingen kom til vores ordinære generalforsamling, er vi nød til
at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Vi står i den situation, at 2 bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker at fortsætte, og vi
håber derfor, at der er nogen i Haastrup, der kunne ønske at hjælpe os, så
Idrætsforeningen kan fortsætte.
Vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt 2 suppleanter for 1 år.
Håber i vil bakke op omkring Idrætsforeningen og møde op til næste
ekstraordinære

GF i Haastrup SG&IF

Haastrup skytte- gymnastik og idrætsforening indkalder herved til ordinær generalforsamling

TIRSDAG DEN 18.FEBRUAR KLOKKEN 19.00

Generalforsamlingen afholdes i lokaler på Haastrup Friskole

Bygaden 14

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer af foreningen og kun ved personligt fremmøde.

Dagsorden:

*Valg af dirigent

*Bestyrelsens/formandens beretning

*Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

*Indkomne forslag

*Valg af medlemmer til bestyrelsen

*Valg af 2 bestyrelsessuppleant(er) og revisorsuppleant

*Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg

*Eventuelt

Med venlig hilsen bestyrelsen fra Haastrup SG & IF

Kom og spil Krolf

Haastrup SG & IF slår endnu et slag for at gøre Krolf til en af foreningens aktiviteter.

Onsdag den 8. juli klokken 18.30 vil der derfor være mulighed for at spille Krolf på sportspladsen i Haastrup.

Haarby Krolf Klub er endnu en gang behjælpelige med afviklingen og lån af deres udstyr. Hvis der er opbakning til aktiviteten, er Haastrup SG & IF klar til at investere i denne aktivitet. Har man ikke mulighed for at møde op på onsdag, men har lyst til at spille, så giv din interesse tilkende ved at sende en mail til olelaulund@redder.dk og så vil man blive skrevet op og få yderligere information om aktiviteten.

Krolf kan spilles af alle, så mød op og prøv om det ikke er noget for dig.