Kategoriarkiv: Faaborg-midtfyn kommune

Flexboligordningen – nye retningslinjer.

Kære  Fora og lokalråd

I har sikkert bemærket, at der har været omtale i medierne omkring flexboliger især i Faaborg.

Baggrunden for dette er, at Teknik og Miljøudvalget på seneste udvalgsmøde har lavet nye retningslinjer for administration af flexboligordningen. 

Disse retningslinier har betydning for hele kommunen, idet de nye fem retningslinier  er flg;

  1. Der kan gives tilladelse til flexbolig i hele Faaborg-Midtfyn Kommune, på nær Bjørnø*, eller hvis ejendommen er underlagt andre regler**. 
  2. Tilladelserne er personlige og følger derfor ejeren og ikke ejendommen. Sælges ejendommen, skal den nye ejer søge om en ny tilladelse, hvis dette ønskes. 
  3. Der skal søges om ny flexboligtilladelse, hvis ejer efter at have anvendt det til helårsbeboelse igen ønsker en flexbolig. 
  4. Ejer kan søge om en forhåndstilkendegivelse, der kræver en endelig ansøgning, hvis ejer ønsker at få en flexboligtilladelse.
  5. Der kan gives et bindende forhåndstilsagn, der er personligt og tidsbegrænset til 6 måneder, til en køber, der ønsker at erhverve en bolig med henblik på flexbolig. 

I forbindelse med behandling af flexboligordningen har administrationen udarbejdet et baggrundsnotat, som giver en god beskrivelse af de forskellige boligtyper og administrationen heraf. Vi har vedlagt dette, således I kan få mere indsigt i flexboligordningen. 

læs notatet om Flexboligordning

Venlig hilsen

Gunnar Landtved og Jens Peter Jacobsen

Bygningsfornyelse

Mulighed for tilskud til bygningsfornyelse

Nedenstående er modtaget fra Faaborg-Midtfyn Kommune

Landdistriktskoordinator Jens Peter Jacobsen:

”Bor du i en ældre, nedslidt bolig i en af Faaborg-Midtfyn Kommunes mange landsbyer, så skal du være opmærksom på muligheden for at søge tilskud til fornyelse af din bolig via landsbypuljen i 2019. Læs mere om kriterierne, og om hvordan du søger nederst på kommunens hjemmeside under Bygningsfornyelse på www.fmk.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/bygge-om-nyt-eller-til/byfornyelse/

Vores egn

Invitation til Vores egn_1

By- og Egnsprofiler – hvad er det?

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en ny strategi for udvik-

lingen i kommunen. Det drejer sig om at fastholde indbyggerantallet.

Strategien deler kommunen i tre centrale områder, som de kalder: ”Forstadsbåndet”, ”Ringe og opland” samt ”Faaborg og opland”.

Der ses et behov for, at vi sammen får beskrevet vor egn nærmere, og får præciseret, hvad der er vort særkende og kvalitet.

Kommunen har fået hjælp fra en udviklingspulje: ”Yderområder på forkant”. Det er RealDania-Fondet, Staten og Kommunernes Landsforening, der står bag puljen, og der er indgået en aftale med rådgivningsfirmaet ”Urban Goods”.

Lige nu indsamles en masse viden og informationer ved hjælp af samtaler, kortlægning og videooptagelser. Det er borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, der skal skabe indholdet, da det er os, som er eksperter i vores egns særheder. Resultatet af arbejdet, der løber frem til sommeren 2016, er, at hver egn får udarbejdet en profil, der kendetegner deres område.

En af de første aktiviteter – tag et billede og send det til kommunen.

Hvorfor bor du her? Hvad kendetegner din egn?

Brug #voresegn, tilføj din placering og del det via instagram eller facebook.

Billederne samles på www.voresegn.dk

Læs hele skrivelsen fra kommunen